OLIVER

COORDT

Diplomerad ingenjör

Uppgifter om företaget

OM OSS

"Det som driver mig är det ständiga sökandet efter lämpliga lösningar för kunden", säger grundaren och verkställande direktören för COORDT Lednings-System AB.

 

Många års yrkesmässigt engagemang på kvalitetsavdelningen hos en stor tysk leverantör till fordonsindustrin ledde 2005 till insikten att många företag har behov av pragmatiska råd för att inrätta och upprätthålla fungerande och tillfredsställande ledningssystem. Detta gäller företag av alla storlekar och typer. Ofta handlar det inte om den egna kompetensen, utan om en neutral synvinkel och att man inte ser sina möjligheter, eftersom den dagliga verksamheten med sina många utmaningar ofta skymmer den väsentliga synen.

 

I slutet av 2005 föddes idén att hjälpa företag att hjälpa sig själva som oberoende konsult och interim manager. Från början var målet att utforma ledningssystemen på ett sådant sätt att de inte hindrar företaget utan stöder det på ett meningsfullt sätt.

 

Därför var och fortsatt är min erfarenhet som tidigare chef för kvalitetsavdelningen oerhört värdefull, eftersom det är bra att förstå hur framgångsrika företag organiserar sig internt för att vara framgångsrika på sina marknader på ett effektivt sätt och med ett minimum av byråkrati. Detta är ett värdefullt bidrag till att ledningssystemen accepteras. Fokus bör inte ligga på att uppfylla normativa krav, utan på glädjen över en organisationsstruktur och processorganisation som fungerar som ett urverk. Det blir då mycket lättare att uppfylla de normativa kraven.

 

Oliver Coordt och hans lilla team var också tillgängliga från början som interimschefer för att överbrygga vakanser. Det stod snart klart att utbildning i ledningssystem och etablerade kvalitetsverktyg var en välkommen tilläggstjänst. Den livliga presentationen, som bygger på dialog, är fortfarande mycket uppskattad av kunderna. För oss är det viktigt att det utbildade innehållet förblir närvarande under lång tid.

De varierande uppdragen och den lämpliga fortbildningen gav ytterligare kompetens, till exempel inom arbetsmiljö, miljö ledningssystem och leverantörsutveckling, så att kunderna i allt större utsträckning kunde erbjudas lösningar på olika uppgifter från en enda källa.

 

Trevliga och intressanta erfarenheter med kunder i andra europeiska länder - särskilt i Sverige - ledde till att flytta verksamhetens tyngdpunkt till Sverige i sommaren 2021. Det var här som dagens COORDT Lednings-System AB grundades i oktober 2022.

COORDT Lednings-System AB är utrustad med kunskap och ett bra nätverk och är redo att möta tillkommande ökande krav på operativ organisationen och produkter.

 

Framtiden börjar i dag.

 

 

specialiseringar

Kontorschef

 

Marcel Zech-Coordt

Försäljning och marknadsföring

Redovisning

 

 

 

Vill du ha ett samråd?

 

Kontakta oss:

info@coordt.com

eller ring oss:

+46-721-988267

Mån-Fre kl. 09:00 – 18:00 (svensk tid)

 

COORDT Lednings-System AB

Hasselvägen 2

576 95 Stockaryd

Sverige

Tel.: +46-721-988267

Webb: www.coordt.com

Organisationsnummer: 559403-0529

MOMS ID: SE559403052901

DESIGN BY MFK-PARTNER  |  2019 MFK-PARTNER.DE